MENU

固态继电器

Vishay的固态继电器产品包括采用DIP, SMD, 和SOP 封装的单通道和双通道器件. 的固态继电器具有快速开关能力, 能够对破坏性的外部高压尖峰进行光隔离和保护, 并且无噪声, 无弹跳, 在工业, 汽车和通信应用中能够可靠地替换机电式继电器.

Solid state relays
Part Number
Product Image
Package
Output
VL max.
(V)
IL max.
(mA)
IFon max.
(mA)
RON max.
(Ω)
ROFF typ.
(GΩ)
ton max.
(ms)
toff max.
(ms)
VISO max.
(VRMS)
Safety Standard
Datasheet
SMD-8, DIP-8 1 Form A 400 140 2 27 5000 0.5 0.2 5300 UL, VDE
Datasheet
SMD-8, DIP-8 1 Form A 250 200 2 15 5000 0.5 0.2 5300 UL, VDE
Datasheet
SOP-4 1 Form A 400 140 2 27 0.5 0.2 3750 UL, VDE
Datasheet
SMD-6, DIP-6 1 Form A 400 270 2 27 0.5 0.2 5300 UL, VDE
Datasheet
SMD-4 1 Form A 400 140 2 27 0.5 0.2 5300 UL, VDE
Datasheet
SMD-6, DIP-6 1 Form A 250 370 2 15 5000 0.5 0.2 5300 UL, VDE
Datasheet
SOP-4 MOSFET Driver 4500 UL, cUL, FIMKO
Datasheet
SMD-6, DIP-6 1 Form A 60 2000 2 0.25 n/a 0.8 0.8 5300 UL, cUL, VDE
Datasheet
SOP-4 1 Form A 60 100 3.2 5 n/a 0.5 0.5 3750 UL, cUL, VDE, FIMKO,
Datasheet
SMD-8, DIP-8 MOSFET Driver 0 UL, VDE, BSI, CQC, FIMKO
Datasheet
SMD-8 1 Form A 350 120 2 35 5000 3 3 5300 UL
Datasheet
SMD-6, DIP-6 1 Form A 350 100 2 50 5000 3 3 5300 UL
Datasheet
SMD-6, DIP-6 1 Form A 350 200 2 35 5000 3 3 5300 UL
Datasheet
SOP-4 1 Form A 350 120 2 27 850 3 3 3750 UL
Datasheet
SMD-4 1 Form A 350 120 2 35 5000 3 3 5300 UL
Datasheet
SMD-6, DIP-6 1 Form A 350 250 2 27 5000 2 2 5300 UL, VDE
Datasheet
SMD-8, DIP-8 1 Form A 350 120 2 27 5000 2.5 2.5 5300 UL
Datasheet
SMD-8, DIP-8 1 Form A 400 125 0.5 36 5000 1 1.5 5300 UL
Datasheet
SMD-6, DIP-6 1 Form A 400 250 0.5 36 5000 1 1.5 5300 UL
Datasheet
SMD-8, DIP-8 1 Form A 200 200 2 15 5000 2 2 5300 UL
Datasheet
SMD-8, DIP-8 1 Form A 350 140 2 27 5000 2 2 5300 UL
Datasheet
SMD-6, DIP-6 1 Form A 250 300 2 20 5000 3 3 5300 UL
Datasheet
SMD-8, DIP-8 1 Form A/B, C 200 200 2 15 5000 3 3 3750 UL, CSA, VDE, FIMKO
Datasheet
SMD-6, DIP-6 1 Form B 200 300 n/a 15 1.4 3 3 3750 UL, CSA
Datasheet
SMD-6, DIP-6 1 Form A 200 350 2 15 5000 2 2 5300 UL
Datasheet
SMD-8, DIP-8 1 Form A 250 130 2 20 5000 4 4 5300 UL
Datasheet
SMD-8, DIP-8 1 Form A/B, C 350 150 2 25 5000 6 3 3750 UL, CSA, VDE, FIMKO
Datasheet
SMD-6, DIP-6 1 Form B 350 200 n/a 25 1.4 3 3 3750 UL, CSA
Datasheet
SMD-6, DIP-6 1 Form A 350 250 2 27 5000 2 2 5300 UL
Datasheet
SMD-8, DIP-8 MOSFET Driver 0 UL, VDE, BSI, CQC, FIMKO


推荐产品

推荐下载

青青青在线视频大杳蕉